• Quang cảnh Nhà thí nghiệm

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ HÓA

Print
Written by Khoa CN Hóa

Từ năm 1992 khoa Công Nghệ Hoá trực thuộc tổ bộ môn Hóa của khoa Công Nghệ Môi Trường thuộc Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà.

Trong quá trình xây dựng và phát triển cho đến khi trường phát triển lên thành trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa, tổ bộ môn Hóa đã đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp và bậc Cao đẳng ngành Hoá phân tích với số lượng học sinh và sinh viên ngày càng tăng lên, đáp ứng được nguồn lao động cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên và các tỉnh phía Nam. Đến năm học 2007 – 2008 Ban Giám Hiệu Nhà trường tách tổ bộ môn Hóa thành lập Khoa Công Nghệ Hóa. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Công Nghệ Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện nay khoa đang đào tạo các ngành học như sau:

* Bậc Cao đẳng:

   Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học gồm có 3 chuyên ngành: Hóa phân tích, Công nghệ Hóa dầu, Công nghệ vật liệu.

* Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

   Ngành Hóa phân tích.

* Bậc Trung cấp nghề:

   Ngành Phân tích sản phẩm lọc dầu 

* Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng

   Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.

Liên kết đào tạo với trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đào tạo liên thông lên đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.

Từ đó đến nay Khoa Công Nghệ Hóa đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Từ những thành quả đó Khoa Công Nghệ Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bộ trưởng bộ Công Thương tặng nhiều bằng khen cao quý.

Chức năng - Nhiệm vụ

Print
Written by Ban quản trị mạng

1. Chức năng:


- Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học bao gồm các chuyên ngành: Công nghệ Hóa nhựa (Hóa dầu), Công nghệ Vật liệu, Hóa phân tích, Phân tích các sản phẩm lọc dầu, và các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo và sản xuất các ngành thuộc Khoa quản lý.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, học sinh đáp ứng được yêu cầu của xã hội.


2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác cho các hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề các ngành học: Công nghệ Hóa nhựa (Hóa dầu), Công nghệ Vật liệu, Hóa phân tích, Phân tích các sản phẩm lọc dầu         theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa. Chủ động xây dựng chương trình để phối hợp với phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế khai thác dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

- Tổ chức biên soạn chương trinh, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Chủ động cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập.

- Quản lý giảng viên ( kể cả giảng viên thỉnh giảng ) và nhân viên; chịu trách nhiệm đánh giá giảng viên, nhân viên hàng năm do khoa quản lý. Quản lý toàn diện HS-SV của khoa bao gồm: Quản lý về nhân sự, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách, học phí, học bổng, khen thưởng, kỷ luật và nhận xét HS-SV của cả khoá học.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, với các Khoa khác để lập thời khoá biểu học tập, ôn thi, thi cho từng lớp.

- Xây dựng kế hoạch Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa hàng năm. Xây dựng, bồi dưỡng các giáo viên để tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Tỉnh, và Toàn Quốc theo kế hoạch. Tổ chức, theo dõi, nghiệm thu các mô hình đồ dùng dạy học của Khoa.

- Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị cơ sở vật chất trường giao cho khoa. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, bảo trì các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Giảng viên, Nhân viên thuộc Khoa quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Giảng viên, Nhân viên của Khoa.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua của năm học theo đúng quy định, thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Đảng, Nhà nước và các hoạt động xã hội khác.

- Tổ chức tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong Khoa.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator