• Quang cảnh Nhà thí nghiệm

Thông báo về Chương trình Tiến sĩ tại GRIPS (G-cube)

Print
Written by Khoa CN Hóa

Chúng tôi trân trọng thông báo Viện Sau đại học Nghiên cứu chính sách Quốc Gia (GRIPS)đã bắt đầu  chương trình học bổng tiến sĩ 5 năm mới được gọi là Chương trình quản lý toàn cầu GRIPS” (gọi tắt là G-cube) từ tháng 10 năm 2014. Xem tiếp...

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator